Ekipi ynë

Një nga vlerat tona qëndrore është arsimi i lartë dhe specializimet e vazhduara të stafit tonë.
Ne jemi mirënjohës ndaj pacientëve tanë dhe profesionit tonë që të vazhdojnë të udhëheqin revolucionin e shërbimit dentar, me stomatologji minimale invazive, stomatologji holistike, ortodontale dhe shumë përparime të tjera të kohëve të fundit në të kuptuarit e dhëmbëve.

Ekipi i mjekëve, higjenistëve dhe asistentëve të klinikës "Family Dental" mban një listë mbresëlënëse të kredencialeve.
Anëtarët e ekipit tonë kanë dëshirën të jenë më të mirët në fushën e tyre të praktikës individuale.

Çdo anëtar i ekipit të do t'ju tregojë se ata duan që "Family Dental" të jetë praktika më e lartë në vend në të gjitha aspektet e stomatologjisë.