Crowns

Kurorat në Family Dental?

Në Family Dental, ne përpiqemi të jemi sa më konservatorë të jetë e mundur. Në ditët e vjetra, ajo quhej "kurorë ose mbushje" dhe ishte e vetmja mundësi e riparimit të dhëmbëve nga dentisti juaj i familjes. Tani, me përparimet në protokolle dhe sistemet prej porcelani mund të ofrojmë më shumë mundësi. Në raste të caktuara kur ne jemi duke zëvendësuar një kurorë ekzistuese ose kur një dhëmb ka shumë kalbje ose dëmtim, opsioni më i mirë mund të jetë një kurorë me mbulim të plotë. Kurorat tona nuk kanë metale. Asgjë nuk e zëvendëson një smalt natyral më mirë sesa porcelani.

Jo më metale

Në të kaluarën, riparimi i dhëmbëve me anë të porcelanit ishin më të dobëta, kështu që baza e kurorës duhej të bëhej prej metali, porcelani ishte shkrirë në metal. Ai metal mund të shfaqet përmes indeve të mishrave, duke lënë një vijë të errët të errët në bazën e dhëmbit. Me sistemet e porcelanit në ditët moderne, metali nuk është më i nevojshëm. Në Family Dental nuk bëjmë kurora metalike për dy arsye të mëdha:
1. Ndryshon plotësisht mënyrën se si drita reflekton nga porcelani.
2. Me përjashtim të titanit, trupi i njeriut nuk mund të mbajë metal brenda indeve të ndjeshme.